Etusivu

WIMMA-hanke on päättynyt – kehitystyö jatkuu NUOTTA-hankkeen parissa

Asiakasymmärryksestä kohti palveluinnovaatiota ja uutta liiketoimintaa

NUOTTA- EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. 

Hanke tukee yrityksiä parantamaan asiakasymmärrystään mm. hyödyntämällä uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Asiakasdatan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luo yrityksille perustan hyvän palvelun varmistamiseksi sekä tulevan kysynnän ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämiseksi. Näin yritykset pystyvät reagoimaan kysynnän ja kilpailun muutoksiin jopa ennakoivasti kehittämällä palvelutarjoamaansa, ja luomaan jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: nuottahanke.fi

Teollisuuden digitaalinen uudistuminen

Hankkeissa

1. Mahdollistetaan uutta liiketoimintaa
2. Tehostetaan yrityksen keskeisiä prosesseja
3. Nopeutetaan uusien teknologioiden käyttöönottoa
4. Parannetaan tiedonkulkua oman organisaation, toimittajien ja asiakkaiden välillä

Toimenpiteet

– Arvioidaan yritysten digitaalisen uudistumisen mahdollisuuksia
– Luodaan yrityksille digitaalisen uudistumisen suunnitelmia
– Tuetaan yritysten teknologiapilottien käynnistämistä
– Järjestetään tilaisuuksia teollisuuden digitaalisen uudistumisen teemoista
– Kootaan yhteen ammattilaisverkostoja sekä etsitään hyviä käytäntöjä niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin

WIMMA – We Master the IoT

WIMMA-hankkeen aikana tuettiin teollisuusyritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2019 – 30.9.2022 ja sen toteutti Teknologiakeskus TechVilla Oy rahoittajinaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, yritykset, Riihimäen – Hyvinkään kauppakamari sekä KUUMA-seutu liikelaitos.

Kiitokset hankkeeseen osallistuneille yrityksille, kaikille rahoittajille, ohjausryhmän jäsenille, yhteistyökumppaneille ja hankkeen toteuttamisesta vastanneelle TechVillan tiimille!