Materiaalitoimintojen katselmus

Katselmuksessa arvioidaan kohdeyrityksen materiaalitoimintojen nykytilaa ja tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Tavoitteena on materiaalitoimintojen tehostaminen ja kustannusten merkittävä alentaminen.

Katselmuksen tulosten avulla vertaat materiaalitoimintojen suorituskykyä myös muiden vastaavien yritysten tasoon. Tarvittaessa etsimme yhdessä välineet ja kumppanit valittujen kehittämistoimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Katselmusprosessi

TUDI-asiantuntijat ohjaavat katselmusprosessiin kulkua alusta loppuun. Katselmus jakautuu viiteen vaiheeseen:

 1. Valmistautuminen

  Ennen katselmusta arviontiin osallistuville yrityksen edustajille toimitetaan opas tausta-aineistoksi. Katselmus voidaan toteuttaa myös ilman tarkempaa etukäteispaneutumista itse katselmusprosessiin, silloin kun mukana on prosessin hyvin entuudestaan tuntevia arvioija.

 2. Tuotannon materiaalitoimintoihin perehtyminen

  Katselmus aloitetaan aina aloituspalaverilla, jossa kohdeyritys esittelee yrityksen toimintaa, prosesseja ja niiden erityispiirteitä. Hyvänä apuna tässä toimivat esimerkiksi varaston ja tuotannon layoutkuvat ja materiaalivirran kaaviokuvat.

 3. Materiaaliprosessin katselmus

  Materiaalitoimintojen katselmointi tehdään läpikävelynä, alkaen tulevan tavaran vastaanottopisteestä kulkien materiaalivirran virtauksen mukaisesti aina lähtevän tavaran pisteeseen. Katselmuksessa voi olla mukana ulkopuolisia asiantuntijoita ja yritykseltä vähintään kaksi henkilöä, jotka tuntevat materiaalitoimintojen prosessit riittävällä tasolla. Jokainen arvioi itsenäisesti lomakkeen kaikkien väittämien paikkaansa pitävyyttä, joista on kierroksen aikana tehtävissä selkeät havainnot.

 4. Täydentävät haastattelut

  Osa väittämistä käydään läpi havainnointikierroksen jälkeen täydentävässä keskustelussa ja arvioidaan sen yhteydessä. Samalla voidaan tarvittaessa täydentää kierroksella läpikäytyjen väittämien arviointia.

 5. Tulokset yrityksen käyttöön

  Yrityksen kanssa sovitaan uusi tapaaminen tulosten analysoinnista ja materiaaliprosessin kehittämisestä. Tuloksia tarkastellessa kiinnitetään huomiota yrityksen tärkeimpiin painopisteisiin. Yritys saa käyttöönsä kirjalliset katselmuksen tulokset sekä yhdessä priorisoidut kehitysehdotukset.