Tietoaineistot

TUDI 4.0 – Teollisuuden digitaalinen uudistuminen -hanke aktivoi laajaa toimijajoukkoa kehittämään ja tehostamaan tuotannon prosesseja. Hankkeen vetovastuussa on Teknologiakeskus TechVilla Oy, ja sen päärahoittajana toimivat Uudenmaan liitto / Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –EAKR-ohjelma, Hyvinkään kaupunki sekä yritykset. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017 – 31.7.2020.

Materiaalitoimintojen kehittäminen

TUDI 4.0- hankkeessa kehitettiin materiaalitoimintojen katselmusmenetelmä, joka mittaa materiaalitoimintojen nykytilan ja tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kustannusten merkittävä alentaminen. Menetelmään voi tutustua Mikko Koskelan opastuksella.

Tulosten avulla vertaat tuotantosi materiaalitoimintojen suorituskykyä myös muihin yrityksiin. Tarvittaessa etsimme yhdessä välineet ja kumppanit valittujen kehittämistoimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Materiaalitoimintojen kehittäjän opas julkaistiin kesäkuussa 2020. Oppaaseen ja katselmusmenetelmään voi tutustua Henri Ahlqvistin opastuksella.

TUDI4.0-hankkeessa tehtyjen materiaalitoimintojen katselmointien tuloksiin voit tutustua myös Henri Ahlqvistin ja Salhydron Juha Salmisen johdolla.

Materiaalitoimintojen kehittäjän opas ja lisätietoja.

TUDI-tiistaiwebinaaritallenteet

TUDI4.0-hanke käynnisti poikkeustilanteen vuoksi huhtikuun alussa webinaarien sarjan, joka muodostui yleisömenestykseksi.

TUDI4.0-hankkeessa järjestettiin yhteensä 11 webinaaria. Aiheina olivat TUDI4.0-hankkeen ajankohtaiset teemat ulottuen materiaalisiirtojen automatisoinnista ja robotiikasta aina tehtaan digitaaliseen kaksoseen asti. Webinaarit kokosivat osallistujia yli 100:sta organisaatiosta. Osallistujia koko webinaarisarja keräsi yhteensä 567, jokaisessa webinaarissa oli keskimäärin 52 kuulijaa. Asiakaspalaute oli myös positiivista.

TUDI-tiistaiwebinaarit jaoteltuna aiheittain

TUDI-tiistaiwebinaarit jaoteltuna webinaareittain

TechVillan webinaarit jatkuvat elokuussa 2020 We Master the IoT-hankkeen WIMMA-webinaarien nimellä.