Kansainväliset verkostot

Hankkeet tarjoavat alan uusinta tietoa ja kansainvälisiä yhteyksiä suoraan sekä logistiikkakeskusklusteri LIMOWA ry:n kautta, esim. ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe; European Technology Platform on Logistics) verkoston jäsenten ja tutkimusten myötä.

Tavoitteena on ohjata teknologiselta kypsyystasoltaan sopivia teemoja kansainvälisiin t&k-verkostoihin ja mahdollistaa uudet ratkaisut siten pidemmällä aikavälillä. Tätä tehdään esim. kartoittamalla sopiva hankehakuja, -teemoja ja toteuttajakonsortioita sekä ohjaamalla TUDI-verkostossa olevia organisaatioita niihin.