Palvelut

Digipotentiaalin arviointi

WIMMA-digikartoituksessa käydään läpi yrityksen nykyinen liiketoiminta prosessien, teknologian ja osaamisen näkökulmasta. Jokaisen näkökulman tarkastelussa arvioidaan digitaalisen murroksen vaikutus nykyiseen liiketoimintamalliin sekä pohditaan digitaalisten välineiden ja ratkaisujen mahdollistamia hyötyjä.

Lue lisää digipotentiaalin arvioinnista.

Kehittämissuunnitelma

Laadimme yhdessä yrityksen kanssa kehittämissuunnitelman digitaaliseen uudistumiseen. Suunnitelma perustuu yrityksen digipotentiaaliin ja -kyvykkyyteen, ja sen avulla yritys kykenee esimerkiksi tehostamaan prosessejaan tai luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa.

Lue lisää kehittämissuunnitelmista.

Digipilotit

Autamme yrityksiä pilotoimaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Pilottien teemat voivat liittyä esimerkiksi verkkokauppaan, digimarkkinointiin, tietojärjestelmiin, yhteistyörobotteihin ja muihin digitaalisiin ratkaisuihin.

Tilaisuudet

Järjestämme webinaareja, seminaareja ja vierailuja, joissa kerrotaan teollisuuden digitalisaation uusimmista sovelluksista ja tutustutaan mielenkiintoisiin benchmarking-yrityksiin, jotka ovat investoineet uusiin ratkaisuihin liiketoimintansa eri osa-alueilla.

Lue lisää hankkeiden järjestämistä tilaisuuksista.

Materiaalitoimintojen katselmus

TUDI-materiaalitoimintojen katselmus mittaa materiaalitoimintojesi nykytilan ja tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kustannusten merkittävä alentaminen.

Tulosten avulla vertaat tuotantosi materiaalitoimintojen suorituskykyä myös muihin yrityksiin. Tarvittaessa etsimme yhdessä välineet ja kumppanit valittujen kehittämistoimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää materiaalitoimintojen katselmuksesta.