Kehittämissuunnitelma

Suunnitelman avulla yritys kykenee pilotoimaan tai ottamaan käyttöön uudistuksia tehokkaammin ja mahdollisiin riskeihin voidaan varautua paremmin.

Digitaalisten ratkaisujen käyttö ei enää rajoitu ainoastaan teollisuuden tuotteisiin ja tuotantoautomaatioon, vaan edelläkävijät ovat hyödyntäneet tietojärjestelmiä ja muuta teknologiaa myös esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä, huollossa sekä muissa palveluissa. Työtämme helpottavat edelläkävijäyrityksiset, joiden lukuisat digitaalisen uudistumisen esimerkit inspiroivat ja synnyttävät uusia ideoita myös muissa alan yrityksissä.

Vauhditamme yritystäsi teollisuuden digitaalisessa uudistumisesssa laatimalla siihen käytännönläheisen toimenpidesuunnitelman.