WIMMA – We Master the IoT : Digitalisoinnin pikaopas

Teknologiakeskus TechVilla Oy toteutti osana teollisuuden digitaalisen uudistumisen WIMMA – We Master the IoT -hanketta erityisesti pk-yritysten johdolle suunnitellun julkaisun ”Digitalisoinnin pikaopas pk-yrityksille – johtaminen yrityksen digitalisoimisessa”.

Julkaisun tarkoituksena antaa pk-yrityksille näkökulmia ja vinkkejä digitalisoinnin johtamiseen, ja tarjota tätä kautta tukea onnistuneisiin toteutuksiin. Sen tarkoituksena on olla käytännönläheinen työkalu päättäjille, ei akateeminen julkaisu tai seikkaperäinen opaskirja.

Pikaopas on nimensä mukaisesti lyhyt ja tiivistetty apuväline. Siinä keskitytään digitalisoinnin johtamisen ja toteuttamisen kannalta keskeisiin asioihin. Pikaoppaan päähuomio on muutoksen johtamisessa, koskien digitalisoinnin tarkoituksenmukaista edistämistä ja hankkeiden läpiviemistä.