Digipotentiaalin arviointi

Maksuttomassa digikartoituksessa arvioidaan yrityksen valmiudet ja
mahdollisuudet hyödyntää teknologiaa osana tuottavaa ja tehokasta
liiketoimintaa.

Monet teollisuuden pk-yritykset eivät ole kyenneet hyödyntämään suurta osaa digitalisaation tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja palvelujen saroilla. Tietojärjestelmien tai muun teknologian käyttöönotto voi tuoda merkittäviä tehokkuusparannuksia ja parhaimmillaan myös kokonaan uutta liiketoimintaa.

Hitaus digitaalisten välineiden käyttöönotossa johtuu usein mielikuvituksen puutteesta. TUDI- ja WIMMA-hankkeidemme asiantuntijat auttavat yritystäsi tunnistamaan digitaalisen uudistumisen potentiaalin yrityksen liiketoiminnassa. Kehityspotentiaali voi löytyä esimerkiksi nykyisistä prosesseista, tuotteista tai palveluista.

Arviointi perustuu testattuun formaattiin, jossa arvioidaan yrityksen jo syntyneitä kehittämisideoita sekä tuotetaan uusia ideoita digitaaliseen uudistumiseen. Lisäksi arvioimme yrityksen voimavarat uudistusten läpiviemiseen.

Arviointitapaaminen on maksuton, ja se tuottaa yritykselle käsityksen omista mahdollisuuksista ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Ideoiden perusteella voidaan myöhemmin laatia yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma. joka helpottaa ymmärtämään ja realisoimaan mahdollisen kehittämishankkeen hyödyt.

Arvioinnin teko sujuu hyvin myös etänä teams-sovelluksen avulla.

Ota yhteyttä, niin sovitaan aika kartoitukselle:
Projektipäällikkö Mikko Koskela
p. 0400 660 946, mikko.koskela@techvilla.fi
Asiantuntija Mika Ollikainen
p. 040 586 1138, mika.ollikainen@techvilla.fi