WIMMA-webinaari 15.3.2022: Tuotetiedon hallinta ja tiedolla johtaminen ​- tallenteet

Tuotetiedon hallinta on jo pitkään mm. valmistavassa teollisuudessa käytössä ollut ohjelmistoalue, jonka avulla on keskitytty alihankinnan, valmistusvaiheen ja lopputuotteen elinkaaren hallintaan. Digitalisaation etenemisen myötä tuotetiedon hallinta koskettaa yhä useampia yrityksiä, kuten tukku- ja vähittäiskaupan toimijoita. Kaupan alalla keskeistä on se, miten asiakkaalle esitettävä tuotetieto hallitaan. Tuotetiedon hallinta on kasvavassa määrin tärkeämpi sovellusalue myös entistä pienemmille eri alojen verkkokaupoille.

Tuotetiedon ja elinkaaren hallinnan kehittämisessä on hyvä tiedostaa, kuinka kypsässä vaiheessa yrityksen digitalisointi ja tiedolla johtamisen prosessit ovat. PDM-, PLM- ja PIM-ratkaisuilla saavutettavat hyödyt ovat voimakkaasti riippuvaisia hyödynnettävän datan laadusta, datan keruutavoista ja monenlaisten prosessien toimivuudesta. Siksi myös tiedolla johtaminen on tärkeä osa sekä yrityksen onnistunutta digitalisointia että toimivaa tuotetiedon hallintaa.

Tässä webinaarissa tuotetiedon hallinnan kehittämisestä ja ratkaisuista meille kertoivat Lotta Multimäki (Crasman) ja Timo Peura (Vertex Systems). Ennen heidän esityksiään Harri Era (Fellowmind) alusti päivän aihetta tiedolla johtamisen näkökulmasta.

Webinaari tiedolla johtaminen

Esitykset:

  • Avaus, Mika Ollikainen, TechVilla
  • Tiedolla johtamisen haasteet, Harri Era, Fellowmind Finland Oy Ab​
  • Mitä on tuotetiedon ja -laadun hallinta? Lotta Multimäki, Crasman Oy
  • Suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisut teollisuudelle, Timo  Peura, Vertex Systems Oy​
  • Yhteenveto, Mika Ollikainen, TechVilla

Katso tallenteet alta:

Tiedolla johtamisen haasteet, Harri Era, Fellowmind Finland Oy Ab​
Mitä on tuotetiedon ja -laadun hallinta? Lotta Multimäki, Crasman Oy
Suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisut teollisuudelle, Timo  Peura, Vertex Systems Oy​


WIMMA – We Master the IoT -hankkeessa tuetaan teollisuusyritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.5.2022. Hanketta toteuttaa Teknologiakeskus TechVilla Oy, ja sitä rahoittavat Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaanliitto, Hämeen liitto, yritykset, Riihimäen – Hyvinkään kauppakamari sekä KUUMA-seutu liikelaitos. Webinaari on osallistujille maksuton.