RD Velho parantaa kilpailukykyäsi

TechVillan hankkeet tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kirkastaa omat erottuvuustekijänsä ja viedä ne osaksi yrityksen johtamista ja markkinointia. Kun erottuvuustekijät ovat määritelty, ne myös kannattaa viestiä yrityksen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Video on erinomainen ja erottuva media, jolla voidaan visuaalisesti korostaa omia vahvuuksia ja lisäarvoa esimerkiksi messuilla tai verkkosivuilla.

Arvolupausvideo markkinoi puolestasi

RD Velho Oy on kansainvälinen ja monipuolinen teollisuuden suunnittelutoimisto, jonka missio on parantaa asiakkaidensa kilpailukykyä. Ne tekijät, joista kilpailukyvyn parantaminen syntyy tiivistettiin POKA-hankkeessa yhtenäiseksi viestiksi, jonka perusteella tuotettiin Mertavisionin toimesta ammattimainen ja houkutteleva arvolupausvideo. Miltä kuulostaisi esimerkiksi suunnitteluautomaation mahdollistama kuukausien suunnittelutyön puristaminen muutamaan minuuttiin?

RD Velho Oy käyttää videota muun muassa Hannoverin Messuilla, joten video käännettiin ja spiikattiin englanniksi. Englannin kielen käyttäminen tukee luontevasti yrityksen, myös kansainvälisen vertailun kestävää, korkean tason osaamista. Katso RD Velhon arvolupausvideo alta:

Planium vie työtehoa rakennustyömaille

Kirkkonummelaisen ohjelmistoyrityksen Planiumin ohjelmistoratkaisuilla on useita tuhansia käyttäjiä aina Australiaa myöten. Myös yrityksen uusin tuote, työmaapäiväkirjaohjelmisto Site Manager, on ollut menestys kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi saksalainen ThyssenKrupp on valinnut Planiumin ratkaisun työmaaohjelmistokseen. Helpottaakseen saksalaisia asiakkaitaan käyttämään Site Manager -ohjelmistoa Planium halusi lokalisoida ohjelmiston Saksan markkinoille.

Asiantuntijatyötä TechVillan avulla

TechVillan POKA-hankkeessa tuettiin ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation käännöstyötä. TechVillan yrityskehittäjä Aki Mänttäri hoiti Planiumin puolesta asiantuntijoiden kilpailutuksen, ja yritys sai työn tulokset käyttöönsä.

Teknohaus leikkaa tehokkaasti

Tuusulalainen Teknohaus tunnetaan luotettavana hitsaus- ja leikkausjärjestelmien valmistajana ja toimittajana. Oman suunnittelun ja valmistuksen lippulaiva Thermcut on saatavissa myös kehittyneellä muotoviisteiden leikkaukseen suunnitellulla leikkauspäällä. Yritys on myös tunnustettu erikoiskaasu-, laboratoriokaasu- ja puhdasvesiputkistojen rakentaja sekä erikoiskaasujen toimittaja.

Kasvua digitalisaatiosta

TechVillan POKA-hankkeessa Teknohaus teki kolmessa työpajassa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämis- ja toimenpidesuunnitelman, joiden tavoitteena on tehostaa vientimarkkinoidenkin edellyttämää logistiikan tehokkuutta.

Digitekno näyttää pelitilanteet reaaliajassa

Vihtiläisen Digiteknon suunnittelemilta ja valmistamilta LED-tulostauluilta tuhannet penkkiurheilijat seuraavat joukkuelajien ottelujen etenemistä. Digiteknon valikoimassa on sekä tietylle palloilulajille suunniteltuja tulostauluja että ns. monitoimitauluja.  Monipuolisista moduuleista koottavista tulostauluista löytyy sopiva ratkaisu usealle eri palloilulajille. Edistääkseen myyntiä ja erottuvuutta Digitekno osallistui TechVillan POKA-hankkeen erottuvuusvalmennukseen yhdessä neljän muun yrityksen kanssa.

TechVillan erottuvuusvalmennus

Kun yritys erottuu selkeästi edukseen kilpailijoistaan, sen on huomattavasti helpompi saada uusia asiakkuuksia ja pitää nykyiset. Asiakkaille on myös helppoa viestiä, miten yrityksen palvelut ja tuotteet parantavat asiakkaiden liiketoimintaa. Erottuvuusvalmennuksen aikana työskentely tapahtuu työpajoissa yhdessä muiden, ei kilpailevien, pk-yritysten kanssa. Tuloksena yrityksille syntyvät selkeät työkirjat, jotka toimivat ohjenuorana valmennuksen jälkeiselle työlle.

Tuusulan Työkalukoneistus innovoi

Varaosavalmistusta tekevä Tuusulan Työkalukoneistus palvelee monipuolisesti teollisuusyrityksiä aina maatalousyrittäjistä paperikonevalmistajiin asti.  Monipuolisuudesta johtuen asiakkaille koneistettavien varaosien koko ja muoto vaihtelevat huimasti, mikä vaatii konekannalta sekä kappaleiden kiinnitysmekanismeilta paljon. Näiden haasteiden jatkuva ylittäminen on luonut Tuusulan Työkalukoneistukselle merkittävän määrän varaosavalmistuksen osaamista sekä muutaman oman keksinnönkin. Yhden keksinnön patentointikelpoisuutta selvitettiin POKA-hankkeen tuella.

Keksinnön uutuustutkimus ja patentoitavuuden arviointi

Tuusulan Työkalukoneistuksen tahtotila on hakea kannattavaa kasvua muun muassa uusien omien tuotteiden avulla. Yksi potentiaalinen tuote voisi olla yrityksen keksimä nostoapuväline, jota oli jo pilotoitu asiakkaan kanssa menestyksekkäästi. Yhdessä TechVillan yrityskehittäjän Toni Popovicin kanssa yritys arvioi tuotteen markkinoiden kokoa sekä erilaisia liiketoimintamalleja, minkä perusteella laadittiin kolmen vuoden tuotto- ja kustannuslaskelma. Laskelman jälkeen keksinnön uutuustutkimus ja patentoitavuuden arviointi toteutettiin TechVillan POKA-hankkeen tuella. Tämä antoi yritykselle eväitä ja itseluottamusta lähteä hakemaan keksinnölle patenttia.

Lajupek on hienomekaniikan moniosaaja

Hyvinkääläisen Lajupekin monipuolinen osaaminen kattaa hienomekaanisen koneistuksen, komponenttien valmistuksen, kokoonpanon, kokonaisten järjestelmien toimittamisen, viimeistelyn ja testauksen. Raaka-aineina ovat kaikki muovit ja metallit alumiinista titaaniin. Lajupek tekee kokoonpanoa mm. vaativiin sairaalalaitteisiin, instrumentteihin, mittalaitteisiin elektroniikka- sähkö- ja metalliteollisuudelle. Yli 20 CNC-konetta, 3D-mittaus, laadunvarmistus, kokoonpano, testaus ja pintakäsittelyosaaminen takaavat monipuolisen palvelun.

Lajupekin erottuvuustekijät tiivistettiin TechVillan kanssa

TechVillan POKA-hankkeessa tiivistettiin Lajupekin erottuvuustekijät yhtenäiseksi viestiksi, jonka pohjalta toteutettiin arvolupausvideo. Tiiviin videon avulla on helppo kertoa palvelukokonaisuudesta uusia asiakkaita houkuteltaessa. Katso Lajupekin arvolupausvideo tästä:

Plastone haki agentin Saksan markkinoille

Korkealaatuisien muovikomponenttien sopimusvalmistaja nurmijärveläinen Plastone Oy haluaa osansa Saksan lääketeollisuuden, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä koneenrakennuksen markkinoista. Aikaisemmin yritys on harjoittanut suoraa vientiä, mutta parantaakseen asiakaspalveluaan ja avatakseen uusia asiakkuuksia Plastone päätti hankkia agentin tälle tärkeälle markkinalle. TechVillan POKA-hankkeessa kilpailuttamana asiantuntijana Saksalais-Suomalainen Kauppakamari haki Plastonelle kahdeksan potentiaalista agenttikandidaattia, joista tavattiin kuusi. Lopullisen valinnan jälkeen Plastone odottaa merkittävää kasvua tällä Euroopan suurimmalla markkinalla.

TechVillalta tukea vienninedistämiseen

Plastonen agentin haku Saksasta on yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeessa tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %.

Cariitti vie valoa Eurooppaan

Kirkkonummelalainen LED- designvalaisimia valmistavalla Cariitti Oy:llä oli halu saada verkkokauppa kansainväliseksi TechVillan POKA-hankkeen tuella. Tavoitteena on viisinkertaistaa verkkokaupan volyymi. Samalla on tarkoitus parantaa ja yksinkertaistaa tuotehallintaa olennaisesti. POKA-hankkeessa järjestettiin vuoropuhelu viiden alan toimijan kanssa sekä kilpailutus, jonka voitti Talent Base Oy. Talent Basen avulla ja POKA-hankkeen tuella Cariitin uuden verkkokaupan, tuotehallinnan ja muiden digitaalisten palvelujen määrittelytyö tehtiin erittäin nopealla aikataululla.

TechVillalta tukea vienninedistämiseen

Cariitin verkkokauppa-projekti on vain yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista, joilla helpotetaan yritysten vientiponnisteluita. Hankkeessa tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %.

Elkomelta kansainvälistä osaamista

Elkomen kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa kohteena on Ruotsi. Ruotsin markkinoilla tavoitellaan markkinaosuutta vaativien erikoisvalmisteisten tietokoneiden, testereiden ja keskustuotteiden (sähkö-, automaatio- ja moottorikeskukset) osalta.

Palvellakseen kansainvälisiä asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti Elkome Systems Oy halusi uudistaa toimintamallinsa ja prosessinsa. TechVillan järjestämän kilpailutuksen tuloksena asiantuntijaksi valikoitui Innoman Oy. Yhdessä Innomanin asiantuntijoiden kanssa Elkomen johto ja henkilöstö rakensivat uudistetun toimintamallin sekä prosessit, joiden tavoitteena on asiakkuuksien ja myynnin lisääminen, sisäisen tehokkuuden parantaminen, laaduntuottokyvyn nostaminen sekä henkilöstön tyytyväisyyden säilyttäminen.

Tukea vienninedistämiseen TechVillalta

Elkomen toimintamalli -projekti on yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. POKA-hankkeesta tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %

Telemerkin tekniikka seilaa maailman merillä

Tuusulalaisessa Telemerkki Oy:ssä kaksi kapeaa liiketoiminta-aluetta, Marine ja Hospital, hyödyntävät toisiaan. Marine suunnittelee ja valmistaa laivojen komentosiltojen konsoleita. Komentosiltoja toimitetaan sekä kauppalaivoihin ja laivastojen aluksiin.  Tuotannosta 75% menee vientiin. Tärkeimpiä vientimaita ovat Saksa, Norja, Englanti ja Venäjä. Hospital-liiketoiminta-alue puolestaan toteuttaa ohjauslaitteita mm. sairaaloiden leikkaussaleihin.

Voit lukea yrityksen toimitusjohtajan Petri Konkarin haastattelun Uudenmaan alueen huippuyrityksiä, -osaamista ja -teknologiaa esittelevältä helsinkismart.fi-sivustolta.

TechVilla toteutti erottuvuusvalmennuksen

TechVillan POKA-hankkeen erottuvuusvalmennuksessa Telemerkin myyntiporukka oli hiomassa arvolupaustaan ja markkinointiviestejään. Erottuvuusvalmennuksen työpajoissa osallistuvat yritykset miettivät, miten tuotteiden ja palvelujen erottuvuustekijöiden avulla myyntineuvotteluissa hintakeskustelut jätetään sivurooliin.

Klikkaamalla tästä voit ladata itsellesi maksuttoman erottuvuuden pikaoppaan.