Cariitti vie valoa Eurooppaan

Kirkkonummelalainen LED- designvalaisimia valmistavalla Cariitti Oy:llä oli halu saada verkkokauppa kansainväliseksi TechVillan POKA-hankkeen tuella. Tavoitteena on viisinkertaistaa verkkokaupan volyymi. Samalla on tarkoitus parantaa ja yksinkertaistaa tuotehallintaa olennaisesti. POKA-hankkeessa järjestettiin vuoropuhelu viiden alan toimijan kanssa sekä kilpailutus, jonka voitti Talent Base Oy. Talent Basen avulla ja POKA-hankkeen tuella Cariitin uuden verkkokaupan, tuotehallinnan ja muiden digitaalisten palvelujen määrittelytyö tehtiin erittäin nopealla aikataululla.

TechVillalta tukea vienninedistämiseen

Cariitin verkkokauppa-projekti on vain yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista, joilla helpotetaan yritysten vientiponnisteluita. Hankkeessa tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %.