Elkomelta kansainvälistä osaamista

Elkomen kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa kohteena on Ruotsi. Ruotsin markkinoilla tavoitellaan markkinaosuutta vaativien erikoisvalmisteisten tietokoneiden, testereiden ja keskustuotteiden (sähkö-, automaatio- ja moottorikeskukset) osalta.

Palvellakseen kansainvälisiä asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti Elkome Systems Oy halusi uudistaa toimintamallinsa ja prosessinsa. TechVillan järjestämän kilpailutuksen tuloksena asiantuntijaksi valikoitui Innoman Oy. Yhdessä Innomanin asiantuntijoiden kanssa Elkomen johto ja henkilöstö rakensivat uudistetun toimintamallin sekä prosessit, joiden tavoitteena on asiakkuuksien ja myynnin lisääminen, sisäisen tehokkuuden parantaminen, laaduntuottokyvyn nostaminen sekä henkilöstön tyytyväisyyden säilyttäminen.

Tukea vienninedistämiseen TechVillalta

Elkomen toimintamalli -projekti on yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. POKA-hankkeesta tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %