IM Tekniikka löysi palveluista lisäarvoa

IM Tekniikka markkinoi ja myy teollisuuden suihku- ja ultraäänipesukoneita, raepuhalluslaitteita, märkäpuhalluslaitteita ja täryhiomakoneita. Yrityksen asiakaskunta koostuu metalliteollisuus-, teollisuuden kunnossapito- ja eri alojen kone- ja laitekorjaamoyrityksistä, jotka arvostavat laadukkaiden koneiden lisäksi hyvää palvelua. Esimerkiksi käyttöönotto, koulutus, materiaalitoimitukset, tekninen tuki ja kunnostus kuuluvat yrityksen palveluvalikoimaan.

IM Tekniikan toimitusjohtaja Jari Silvennoinen oli kiinnostunut kuulemaan, miten he voisivat hyödyntää TechVillan KASKI-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Ensimmäisessä vaiheessa sovittiin, että TechVillan asiantuntija kartoittaa asiakaspalvelun nykytason yrityksen verkkosivujen perusteella; miten hyvin ne palvelevat asiakkaan ostoprosessin eri vaiheita? Kartoituksen avulla yhdeksi kehityskohteeksi tunnistettiin palvelujen myynti ja markkinointi.

Testausympäristön kaupallistaminen palveluksi

IM Tekniikan Järvenpään toimiston yhteydessä sijaitsee testausympäristö, jossa voidaan testata laitteen pintakäsittelyn laatu asiakkaan omilla tuotteilla sekä eri pintakäsittelyaineilla. Tämä säästää asiakkaan aikaa ja kustannuksia laitteen käyttöönottovaiheessa. KASKI-hankkeessa pyrittiin saamaan asiakkaat aiempaa paremmin tietoiseksi tästä mahdollisuudesta sekä madaltaa kynnystä palvelun hankkimiseen. Testauspalvelu suunniteltiin tarjouksiin liitettäväksi optioksi, jolla asiakas voisi vähentää kustannuksiaan ja investointiin liittyvää riskiä sekä nopeuttamaan laitteen käyttöönottoa tuotannossa.

Cariitti vie valoa Eurooppaan

Kirkkonummelalainen LED- designvalaisimia valmistavalla Cariitti Oy:llä oli halu saada verkkokauppa kansainväliseksi TechVillan POKA-hankkeen tuella. Tavoitteena on viisinkertaistaa verkkokaupan volyymi. Samalla on tarkoitus parantaa ja yksinkertaistaa tuotehallintaa olennaisesti. POKA-hankkeessa järjestettiin vuoropuhelu viiden alan toimijan kanssa sekä kilpailutus, jonka voitti Talent Base Oy. Talent Basen avulla ja POKA-hankkeen tuella Cariitin uuden verkkokaupan, tuotehallinnan ja muiden digitaalisten palvelujen määrittelytyö tehtiin erittäin nopealla aikataululla.

TechVillalta tukea vienninedistämiseen

Cariitin verkkokauppa-projekti on vain yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista, joilla helpotetaan yritysten vientiponnisteluita. Hankkeessa tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %.

Elkomelta kansainvälistä osaamista

Elkomen kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa kohteena on Ruotsi. Ruotsin markkinoilla tavoitellaan markkinaosuutta vaativien erikoisvalmisteisten tietokoneiden, testereiden ja keskustuotteiden (sähkö-, automaatio- ja moottorikeskukset) osalta.

Palvellakseen kansainvälisiä asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti Elkome Systems Oy halusi uudistaa toimintamallinsa ja prosessinsa. TechVillan järjestämän kilpailutuksen tuloksena asiantuntijaksi valikoitui Innoman Oy. Yhdessä Innomanin asiantuntijoiden kanssa Elkomen johto ja henkilöstö rakensivat uudistetun toimintamallin sekä prosessit, joiden tavoitteena on asiakkuuksien ja myynnin lisääminen, sisäisen tehokkuuden parantaminen, laaduntuottokyvyn nostaminen sekä henkilöstön tyytyväisyyden säilyttäminen.

Tukea vienninedistämiseen TechVillalta

Elkomen toimintamalli -projekti on yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. POKA-hankkeesta tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %

Telemerkin tekniikka seilaa maailman merillä

Tuusulalaisessa Telemerkki Oy:ssä kaksi kapeaa liiketoiminta-aluetta, Marine ja Hospital, hyödyntävät toisiaan. Marine suunnittelee ja valmistaa laivojen komentosiltojen konsoleita. Komentosiltoja toimitetaan sekä kauppalaivoihin ja laivastojen aluksiin.  Tuotannosta 75% menee vientiin. Tärkeimpiä vientimaita ovat Saksa, Norja, Englanti ja Venäjä. Hospital-liiketoiminta-alue puolestaan toteuttaa ohjauslaitteita mm. sairaaloiden leikkaussaleihin.

Voit lukea yrityksen toimitusjohtajan Petri Konkarin haastattelun Uudenmaan alueen huippuyrityksiä, -osaamista ja -teknologiaa esittelevältä helsinkismart.fi-sivustolta.

TechVilla toteutti erottuvuusvalmennuksen

TechVillan POKA-hankkeen erottuvuusvalmennuksessa Telemerkin myyntiporukka oli hiomassa arvolupaustaan ja markkinointiviestejään. Erottuvuusvalmennuksen työpajoissa osallistuvat yritykset miettivät, miten tuotteiden ja palvelujen erottuvuustekijöiden avulla myyntineuvotteluissa hintakeskustelut jätetään sivurooliin.

Klikkaamalla tästä voit ladata itsellesi maksuttoman erottuvuuden pikaoppaan.

Einon Tech kokeilee Venäjän markkinaa

Einon Tech Oy  on hyvinkääläinen pk-yritys, jonka liiketoiminta rakentuu yrityksen oman keksinnön pohjalta kehitetyn tuotteen Einon® Ottoputken valmistukseen ja myyntiin. Tuotteen myyntivaltti on helpottaa ja nopeuttaa polttoainekäyttöisten lisälämmittimien asennusta ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

Einon® Ottoputken loppukäyttäjiä ovat lämmitinlaitteiden asennusliikkeet, mutta yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa laitteiden maahantuojat ja tukkukaupat. Yrityksen merkittäviä asiakkuuksia ovatkin muun muassa Eberspächer, Webasto ja Wihuri. Suomen, Ruotsin ja Tanskan markkinoilla tuotetta on asennettu yhteensä jo yli 30 000 kohteeseen.

Einon Techin nokkamies Petri Hakanen sai vihiä Venäjän-markkinoista TechVillan kanssa toteutetun projektin yhteydessä ja oli valmis kokeilemaan yrityksensä tuotteen kysyntää myös idässä.

TechVillan KASKI-hankkeen tuella tunnistettiin potentiaalisia asiakkaita

Einon Tech päätti käynnistää TechVillan KASKI-hankkeen tuella projektin, jossa selvitettiin yrityksen mahdollisuuksia Venäjällä. Venäjän markkinan asiantuntijaksi valikoitunut Storvik & Co teki markkinakartoituksen, jonka avulla Einon Tech sai käsityksen tuotteidensa kysynnästä. Projektissa kartoitettiin koko Venäjän alue mukaan lukien Kaukoitä, ja jo kartoituksen perusteella pystyttiin tekemään johtopäätöksiä tulevan liiketoiminnan koosta ja kannattavuudesta.

Markkinakartoituksen tuloksena Einon Tech jatkaa toimenpiteitä Venäjällä ja pyrkii käynnistämään ensimmäiset toimitukset lähiaikoina.

Parempaa kannattavuutta TechVillan KASKI-hankkeella

Karkkilalainen Tekopa tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja nopeita alihankintapalveluja. Tekopan palvelu kattaa pelkän kappaleen valmistuksesta aina koko prosessin hallintaan.  Raaka-aineina ovat ruostumaton ja haponkestävä teräs, valuraudat, messinki, pronssi, alumiinit sekä erilaiset muovit. Tekopa voi olla mukana myös suunnitteluvaiheessa ja hoitaa kaiken raaka-aineiden hankinnan.

Tekopan palveluja tuotteistettiin TechVillan KASKI-hankkeessa

Tekopan palveluja kehitettiin KASKI-hankkeessa kattamaan asiakkaan yllättävistä tarpeista syntyviä pikatoimituksia. Tuotteistetulla PIKATEKO -palvelulla molemmat osapuolet tietävät tarkasti erityistä nopeutta vaativien toimitusten etenemisprosessin.

Mavatech-tuotteiden erottuvuustekijät yhtenäiseksi viestiksi

Suomen Terästekniikka Oy on monipuolinen pintakäsittelyalan ja konepajatuotannon osaaja Hyvinkäältä. Näiden lisäksi yrityksen yksi merkittävä ja kasvava liiketoiminta-alue on omien CBRN-uhkiin (kemiallinen, biologinen, radioaktiivinen ja ydin) liittyvien puhdistustuotteiden valmistus Mavatech-tuotenimen alla.

Vaarallisten kemikaalien, biologisten yhdisteiden tai radioaktiivisista aineista johtuvan uhan vuoksi saastuneet ihmiset ja kalusto on päästävä puhdistamaan nopeasti paikan päälle. Silloin puhdistusvälineistön liikuteltavuus, keveys ja nopea käyttöönotto ovat avainasemassa. Suurempaan puhdistustarpeeseen Suomen Terästekniikka toimittaa liikuteltavia, kontteihin rakennettuja puhdistusjärjestelmiä esimerkiksi sairaaloiden yhteyteen.

Mavatech-puhdistusjärjestelmiä on toimitettu erilaisille first responder -toimijoille kuten puolustusvoimille, palokunnille, teollisuusyrityksille sekä pelastuslaitoksille ympäri maailman. Käyttäjien kirjo on huomioitu myös tuoteperheen suunnittelussa, sillä yhdenmukainen suunnittelu takaa sen, että kriisitilanteissa sotilas- ja siviiliviranomaiset osaavat käyttää kaikkia Mavatech-järjestelmiä.

Mavatech-tuotteiden erottuvuustekijät tiivistettiin TechVillan hankkeessa

TechVillan POKA-hankkeessa tiivistettiin MavaTechin erottuvuustekijät yhtenäiseksi viestiksi, jonka pohjalta toteutettiin arvolupausvideo. Tiiviin videon avulla on helppo kertoa yrityksen, tuotteiden, palvelujen tai ratkaisujen kilpailueduista. Tästä on huomattavaa hyötyä erityisesti uusia asiakkaita houkuteltaessa. Lataa maksuton pikaopas erottuvuuden tunnistamiseen ja katso Suomen Terästekniikan arvolupausvideo:

Haarnion älyopasteet valtaavat markkinoita

Vihtiläinen Haarnio Oy on opastamisen ammattilainen. Haarnion palvelut kattavat koko ketjun suunnittelusta valmistukseen ja asennukseen saakka. Haarnion opasteita on käytössä mm. rakennustyömaiden turvallisuus- ja opastamisratkaisuissa, asuinkiinteistöjen sekä yrityksien toimitilojen opaste- ja tiedotushaasteissa (myös brändituotteet ja mainokset) sekä teollisuuden turvaopastamisessa. Haarnio on panostanut vahvasti myös uusien teknologioiden käyttöön, mistä esimerkkinä mm. markkinoille tuotu hyödyllisyysmallisuojattu älyopasteiden tuoteperhe.

TechVillan KASKI-hankkeessa ratkottiin DesignTag® -tuotteen kaupallistamisen haasteita

TechVillan KASKI-hankkeen tuella palvelumuotoilun asiantuntija Fondon, yhdessä Haarnion osaomistajan ja toimitusjohtajan Jari Haarnion kanssa, määritteli DesignTag® -konseptiin kuuluvat olennaiset palvelut, palveluoptiot sekä eri hinnoittelumallit. Tuloksena syntyi asiakkaille selkeämmin ymmärrettävä kuva uudesta palvelukokonaisuudesta.

Opasteisiin ja konseptiin voi tutustua osoitteessa www.designtag.fi ja sivulla www.haarn.io

Videovalvonnan ostaminen helpommaksi

Hyvinkääläinen turvallisuusalan yritys Camsec Oy on perustettu helpottamaan laadukkaan videovalvonnan hankkimista. Yrityksen asiakkaita ovat kaikkien toimialojen yritykset sekä laatutietoiset kuluttajat. Camsec on siis panostanut laatuun, minkä vuoksi valikoimiin on valittu vain alan parhaiden päämiesten tuotteet.

Asiakkaiden päätöksentekoa on helpotettu valmiilla palvelupaketeilla, jotka soveltuvat erilaisiin videovalvonnan tarpeisiin ja olosuhteisiin. Suunnitelmissa oli myös verkkokauppa, jonka kautta asiakkaat voisivat helposti löytää tarpeeseensa sopivimman valvontaratkaisun.

TechVillan kanssa kehitettiin myyntiä ja markkinointia

TechVillan KASKI-hankkeen ja Hyvinkään Laurean yhteistyössä suunniteltiin ja toteutettiin työpaja, jossa käytiin tiiviissä aikataulussa läpi Camsecin arvolupaus, palvelujen hinnoittelumallit ja liiketoiminnan erottuvuustekijät kilpailijoihin verrattuna.

Keskeisenä ohjenuorana työpajatyöskentelyssä oli asiakkaan ostamisen helpottaminen ja erottuminen muista alan toimijoista. Työn tuloksena yritys tarjoaa nyt esimerkiksi maksuttoman turvakartoituksen 50 km säteellä, tuotteiden ja palveluiden selkeän ja avoimen hinnoittelun sekä maksuttoman toimituksen yli 99 euron tilauksille.

Työpajan jälkeen Camsec on avannut verkkokaupan, johon voi tutustua osoitteessa www.camsec.fi.

Palvelumuotoilulla uutta virtaa jälleenmyyjille

Esko Finland Oy (ent. Sarjalaite Oy) on Mäntsälän Sälinkäällä toimiva rakentamiseen ja kotitalouskäyttöön tuotteita valmistava konepajayritys. Yritys valmistaa kahta eri tuotesarjaa: ESKO-tuotteet ovat ammattirakentamiseen tarkoitettuja työkaluja ja SL-sarja käsittää pienrakentajan, mökkiläisen ja omakotiasujan työkaluja. Molemmista tuotesarjoista löytyy kottikärryjä, betonisekoittimia, sirkkeleitä sekä joukko erikoiskärryjä.

TechVilla auttoi vahvistamaan kuluttajasegmentin markkinointia

TechVillan KASKI-hankkeen tuella palvelumuotoilun asiantuntija Krista Keränen teki jälleenmyyjähaastatteluja, joiden pohjalta yhdessä yrityksen kanssa hiottiin markkinointiviestejä sekä kirkastettiin ESKO- ja SL-tuoteperheiden eroja. Tuloksena syntyi jälleenmyyjille parempi tuoteymmärrys sekä kyky tarjota ammattilaisille ja kuluttajille käyttötarkoituksen mukaiset oikeat tuotteet.